Pogoji uporabe - eKuponi.com

POGOJI UPORABE

POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI EKUPONI.COM

Podjetje kolegio doo vam omogoča uporabo storitev in vsebin eKuponi.com, ki jih urejajo ti pogoji. Šteje se, da so uporabniki portala eKuponi.com in vseh povezanih strani ter storitev, ki spadajo v domeno ekuponi.com, ves čas seznanjeni s temi pogoji uporabe in jih v celoti razumejo in sprejemajo.

Prav tako vas napotimo na našo Politika zasebnosti, ki vsebuje naše obveznosti in obdelavo vaših osebnih podatkov.

SPREJEMANJE POGOJEV UPORABE

Podjetje kolegio doo iz Zagreba, Voćarska cesta 20 je lastnik tega spletnega mesta, ki ga tudi upravlja, in uporabniki dostopajo do njega pod temi pogoji uporabe.

PRED UPORABO TEGA PORTALA POZORNO PREBERITE NASLEDNJE POGOJE UPORABE. Z DOSTOPOM DO TE SPLETNE STRANE ALI Z UPORABO KAKRŠNEGA DELA TEGA PORTALA, NJEGOVE VSEBINE ALI STORITEV SE STRINJATE IN SE OBVEZAJATE TEJ POGOJI UPORABE. ČE SE NE STRINJATE VSEH POGOJEV UPORABE, VSEBINE ALI STORITEV NA TEJ STRANI NE LAHKO UPORABITE.

SPREMEMBE POGOJEV UPORABE

Podjetje kolegio doo si pridržuje vse pravice, da v skladu s svojo presojo spremeni, nadomesti ali prekliče videz, vsebino in pogoje uporabe portala eKuponi.com ter vse storitve in podstrani, ki so sestavni del eKuponi .com portal, brez obveznosti predhodnega obvestila.

Če je sprememba takšna, da jo lahko štejemo za znatno, bo kolegio doo o njej obvestil uporabnike z objavo na tej spletni strani. Podjetje kolegio doo lahko po lastni presoji oceni, kaj šteje za bistveno spremembo, in bo delovalo v dobri veri in s skrbnostjo dobrega poslovneža. Vaša odgovornost je, da se zavedate takšnih sprememb. Nadaljnja uporaba vsebine in storitev na tej strani po objavi bistvenih sprememb je vaše soglasje in privolitev zanje.

VSEBINA IN STORITVE

Pod pogojem, da uporabnik v celoti sprejme te pogoje, mu kolegio doo dovoljuje uporabo določenih vsebin in storitev, ki so podrobneje opisane na spletnem mestu.

S sprejetjem teh pogojev se uporabnik strinja, da bodo vsebine in storitve portala eKuponi.com vključevale oglase, obvestila, skrbniška sporočila in podobna sporočila, potrebna za redno obveščanje obiskovalcev / uporabnikov portala in normalno delovanje vseh storitev in vsebin portala eKuponi.com.

Podjetje kolegio doo si pridržuje pravico do spremembe, začasne ustavitve, preložitve in ukinitve prikaza ali zagotavljanja katere koli vsebine, storitve in / ali spletnega mesta kadar koli in iz kakršnega koli razloga brez predhodnega obvestila. Podjetje kolegio doo ima pravico omejiti dostop do določenih storitev, objektov in njihovih delov brez predhodnega obvestila.

PRIJAVA UPORABNIKA

V postopku registracije se uporabnik zaveže, da bo zagotovil natančne, popolne in veljavne podatke, potrebne za registracijo. Če tega ne storite, se bo štelo za kršitev teh pogojev uporabe in lahko povzroči takojšnje zaprtje uporabnikovega računa.

Podjetje kolegio doo si pridržuje pravico do zavrnitve registracije ter preklica ali zavrnitve možnosti uporabe uporabniškega računa in / ali ene ali več storitev, za katere je uporabnik registriran, brez predhodnega obvestila in / ali obrazložitve.

Uporabnik je dolžan hraniti podatke o svojem uporabniškem računu in je v celoti odgovoren za vso škodo, ki je nastala zaradi nepooblaščene uporabe njegovega uporabniškega računa, pa tudi za vso vsebino, objavljeno pod njegovim uporabniškim imenom.

Po zaključku registracije uporabnik prevzame odgovornost za vse dejavnosti, ki nastanejo zaradi njegove uporabe storitev portala Kolegio.hr.

OBNAŠANJE UPORABNIKA

Kot pogoj uporabe se zavezujete, da vsebine in / ali storitev portala eKuponi.com ne boste uporabljali na nezakonit način in / ali v nasprotju s pogoji uporabe ali za namene, za katere Portal eKuponi.com.

Uporabnik se izrecno strinja, da ne bo uporabljal vsebine in storitev portala eKuponi.com, da bi:

  • sprejeti ukrepe, ki bi infrastrukturi portala eKuponi.com povzročili prekomerno in nesorazmerno breme in / ali ki bi posegali v redno in pravilno delovanje portala eKuponi.com ali poskušali ovirati, in / ali zaobiti kakršne koli ukrepe za zaščito ali omejitev dostopa do portala eKuponi .com;
  • prodali ali prenesli svoj profil ali kode na drugo osebo.

Imamo pravico, da kadar koli onemogočimo katero koli identifikacijsko kodo uporabnika ali uporabniški profil, če menimo, da uporabnik ne upošteva nobenega od pogojev.

AVTORSKE PRAVICE

Vsebina in storitve na portalu eKuponi.com so zaščitene z avtorskimi pravicami. Ne smejo jih reproducirati, distribuirati ali uporabljati na kakršen koli način v komercialne namene brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja podjetja kolegio doo niti na kakršen koli način, ki bi lahko povzročil škodo podjetju kolegio doo ali tretji osebi.

Vsebine in storitve, objavljene na portalu eKuponi.com, se lahko uporabljajo samo za individualne potrebe uporabnikov pod naslednjimi pogoji:

  • uporabnik uporablja vsebine in storitve na lastno odgovornost;
  • uporabnik lahko vsebino in storitve uporablja samo v zvezi z avtorskimi in sorodnimi pravicami portala eKuponi.com in tretjih oseb;
  • na vseh uporabljenih vsebinah in materialih, če narava stvari to dopušča, morajo biti vidna obvestila o avtorskih pravicah, blagovna znamka, blagovna znamka, logotip in podobno;
  • na uporabljeni vsebini in gradivu portala eKuponi.com, če narava stvari to dopušča, mora zapisati: "Copyright © 2020 eKuponi.com - Vse pravice pridržane."

Vsako brskanje po vsebini in storitvah ali kakršna koli druga uporaba vsebine in storitev na portalu Kolegio.hr pomeni, da uporabnik sprejema te pogoje.

PROVIZIJA

Uporabnik bo škodo povrnil in zanjo ne bo odgovarjal ali zahteval odškodnine od družbe kolegio doo, njenih ustanoviteljev, strank, dobaviteljev opreme in zaposlenih, če je škoda nastala zaradi uporabnikovega dostopa do portala eKuponi.com, njegove uporabe vsebine in storitve na istem, kršitev pogojev uporabe - s strani uporabnika ali tretje osebe, ki uporablja njegov uporabniški račun, ali kršitev pravic intelektualne lastnine, avtorskih in sorodnih pravic.

OPOZORILO

Uporabnik potrjuje, da se strinja, da družba kolegio doo nima nadzora ali dolžnosti ukrepati, niti ne more biti odgovorna za naslednje dejavnike, niti ni dolžna ukrepati in biti odgovorna za naslednje dejavnike:

  • za učinek, ki ga imajo ali bi lahko imele vsebina in storitve na portalu eKuponi.com na uporabnike;
  • za način, kako si uporabniki razlagajo vsebino in storitve na portalu eKuponi.com;
  • za dejanja, ki jih bo uporabnik sprejel ali bi jih lahko izvajal pod vplivom vsebine in storitev, ki so na voljo na portalu eKuponi.com.

DRUŠTVO KOLEGIO DOO NI ODGOVOREN ZA UPORABO ALI TRETJE OSEBE ZA ŠKODO, BODO LAHKO NEPREMIČNINSKO, NEPOSREDNO ALI ZADRŽANO, KI JE V ZVEZI Z UPORABO VSEBINE VSEH STORITEV IN STORITEV. SPREJETJE ODPOVEDI ODGOVORNOSTI DRUŽBE KOLEGIO DOO JE POTREBNI PREDPOGOJ ZA UPORABO VSEBINE IN STORITEV PORTALA KOLEGIO.HR.

DRUŠTVO KOLEGIO DOO NE JAMČI UPORABNIKOM NASLEDNJE: DA JE VSEBINA NA PORTALU KOLEGIO.HR PREDSTAVLJENA BREZ NAPAK; DA BODO PORTALSKE SPLETNE STRANI IN STORITVE KOLEGIO.HR DELOVALI BREZ NAPAK IN PREKINITEV; DA BODO ODGOVORNI ZA VAŠE POTREBE ALI NAMENJENO UPORABO; DA IZVAJANJE TAKE VSEBINE NE BO KRŠILO PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

S prejemom promocijske kode ali dostopom do ponudbe ali popusta prek našega spletnega mesta potrjujete, da za tako ponudbo ali popust veljajo pogoji tretje osebe in ste odgovorni za pregled teh pogojev pred sklenitvijo kakršne koli transakcije. s to tretjo osebo.

Podatke o vas obdelujemo v skladu z našo politiko zasebnosti. Z uporabo našega spletnega mesta se strinjate s takšno obdelavo in zagotavljate, da so vsi podatki, ki jih posredujete, točni.

Neodvisni prodajalec Google uporablja piškotke za izvajanje storitve Google Analytics.

NIČNOST IN VELJAVNO PRAVO

Če se ugotovi, da je določba teh pogojev nična, to ne vpliva na uporabo drugih določb teh pogojev.

Uporabnik ni pooblaščen za uporabo, prenos ali podlicenco teh pogojev brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja podjetja kolegio doo

Podjetje kolegio doo je pooblaščeno za uporabo, prenos ali licenciranje teh pogojev brez nadaljnjega soglasja.

Za te pogoje veljajo pozitivni pravni predpisi Republike Hrvaške, v skladu s katerimi so bili pripravljeni.

V primeru spora se uporablja veljavno pravo Republike Hrvaške.

Če je katera koli določba teh pogojev uporabe neveljavna ali postane neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih pogojev.
V primeru spora bo pristojno sodišče v Zagrebu.

Zahvaljujemo se vam za uporabo portala eKuponi.com.